Chọn file hóa đơn cần kiểm tra

Chọn file hóa đơn: (*)
Lưu ý: Chỉ chọn file có phần mở rộng '.xml' hoặc '.zip'.
Mã Kiểm tra: (*)

CÔNG TY TNHH SINCHI VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồ Sơn - Hải Phòng
Điện thoại: 0313867789

©2016 Giải pháp Hóa đơn điện tử phát triển bởi Thái Sơn